Saçaklı Devrim!

Batı Mantığının Bittiği Yer – Saçaklı Mantıkla İlgili Yazılmış İlk Türkçe Eser

( Kuantum Fizikçileri, Sufi Tayfasıyla-Birleşik Cephe! )

‘Fuzzy! Saçaklı! Sahici dünya saçaklı demek istiyorsun!’

‘Öyle olsun!’ dedi dostum. Böylece, çokdeğişkenli, multivalued, ‘Fuzzy Mantık’, Türkçe’ye ‘Saçaklı Mantık’ olarak girdi.

‘Buna, ‘uyumsuzluk problemi’ deniyor,’ diye sürdürdüydü Erkâni, ‘Dünya kırçıl, bilim siyah-beyaz. Gerçek dünya saçaklı, bilim tertipli, düzenli. Gerçek, bunların arasında bir yerde. Kırçıl bir dünyayı anlatmak için içinde kırçıl kelime olmayan bir dili kullanıyoruz. Sorun burada. Bunca yıldan sonra hâlâ Aristo’dan emir alıyoruz.’
… … …
‘Nasreddin Hoca’ya döndüm. Davalıya ‘Sen haklısın,’ davacıya ‘Sen haklısın,’ ‘Hocam, hem o hem de öteki haklı olamaz!’ diyen mahkeme kâtibine, ‘Sen de haklısın!’ diyen Nasreddin Hoca’ya! Tam bir kâbus!’

‘Nasreddin Hoca zihniyeti, fuzzy mantığa en iyi örneklerden birisi’, dedi Erkâni…
… … …
‘Bir gün bilimin doğru olmadığını öğrendim! Gününü hatırlamıyorum ama dakikasını hatırlıyorum! Yirminci Yüzyılın Tanrısı, bundan böyle tanrı değildi. Bir yanlışlık vardı ve bilimle uğraşan herkes bu yanlışlığı yapıyordu. Bir şey ya doğrudur ya da yanlış diyorlardı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğundan her zaman emin olamıyorlardı. Emin oldukları tek bir şey vardı, o da bir şeyin ya doğru ya da yanlış olduğu!’ (Bart Kosko)
… … …
‘Dünyaya dair olup da %100 doğru ya da %100 yanlış olduğu kanıtlanmış tek bir veri yoktur!’
… … …
Saçaklı mantığın tek bir kuralı var; akla yakınlık. Bir şey akla yakınsa doğrudur. Saçaklı mantık, Batı mantığının bittiği yerde başlar.

Alev Alatlı
Schrödinger’in Kedisi [Kâbus]

Saçaklı Mantık ile ilgili yazılarım için tıklayınız

Reklamlar